Krav og regler

Eksisterende betondæk omfatter alle typer af betondæk og letbetondæk.
Der skelnes mellem dæk med jernbjælker og dæk med armering.

Afløb skal udskiftes

Ved renovering af gulve på eksisterende betondæk skal den eksisterende belægning af terrazzo eller fliser normalt fjernes og gulvafløbet udskiftes for at opnå et godt resultat.

Ved dæk med jernbjælker er beton eller forskellige blokke anvendt til udstøbning/udfyldning mellem de bærende jernbjælker. Denne type af konstruktioner træffes hyppigt i forbindelse med terrazzogulve i ældre ejendomme.
Et dæk med jernbjælker er normalt ikke vandtæt i sig selv, og derfor skal der helst udføres en egentlig betonudstøbning ovenpå.

Vandtætning

Da betondæk er uorganiske, er der ikke noget krav om, at der skal udføres vådrumsmembran, hverken i etageejendomme, énfamiliehuse, sommerhuse eller lignende, men GODE VÅDRUM anbefaler, at membranen alligevel etableres.