Kvalitetssikringen bør omfatte:

  • Er det eksisterende dæk undersøgt og vurderet at være i orden?

  • Er de leverede materialer korrekte, i den rigtige mængde og uden skader?

  • Er der udført afretningslag - helst betonlag - på eksisterende dæk med jernbjælker?

  • Har betondæk/afretningslag korrekt fald mod afløb?

  • Er der inddækket mod vægge og omkring rørgenemføringer?

  • Er gulvafløbet skiftet - eller har både autoriseret vvs installatør og gulvlægger - dvs. murer eller vinylgulvlægger - vurderet at gulvafløbet kan bibeholdes?