Udførelse

 • Før renoveringen begynder, skal det eksisterende dæk vurderes for styrke og stivhed.

 • Der bør i den forbindelse ses efter, om der er revner eller huller, som kan svække konstruktionen.

 • For dæk med jernbjælker bør det undersøges/vurderes, om der er korrosion på bjælkerne som kan have svækket konstruktionen.

 • De ældre betondæk, især med jernbjælker, er sjældent af så god kvalitet, at de kan anses for vandtætte i sig selv, fordi der normalt kun er anvendt et meget tyndt lag mørtel eller beton over bjælkerne.

  Dette lag skal først fjernes, og herefter udstøbes et nyt betonlag på 60 mm ovenpå det gamle dæk.

  Hvis der ikke er plads til et egentligt betonlag, skal der udstøbes et mindst 30 mm tykt lag jordfugtig mørtel der skal bearbejdes - fx ved slag med en skovl - for at forbedre vandtætheden.

 • Dernæst udføres vandtætning normalt med MK-godkendt flisesystem med mindst 1 mm tyk vandtætningsmembran.

 • Ved armerede konstruktioner er der som regel et tilstrækkeligt tykt lag beton til beskyttelse af armeringsjernene og til at sikre vandtætheden.
  Derfor er det normalt ikke nødvendigt at udføre et nyt afretningslag - medmindre faldet på gulvet skal ændres - fx hvor et badekar er fjernet, og der skal etableres bruseniche i stedet.  Desuden kan det være nødvendigt for at opnå en acceptabel planhed, så konstruktionen lever op til de stillede udfaldskrav.

 • Faldet på det færdige gulv vil som regel blive opbygget i underlaget, dvs. betonen eller afretningslaget skal have samme fald, som der ønskes af det færdige gulv.

 • Det tilrådes derfor, at der altid støbes et 60 mm tykt betonlag og etableres en vådrumsmembran på gulvet.

 • Overgangen mellem gulv og vægge skal altid inddækkes, dvs. udføres med en vandtætning. Vandtætningen sker typisk med en armeringsstrimmel som fastgøres til gulv og væg (og føres 100 mm ud på gulv og op ad væg) og vandtætnes med flydende vandtætningsmembran.