Eksisterende betondæk 

Når du skal bygge et vådrum skal en række grundlæggende forhold afklares:

 
·         Statik
·         Konstruktionshøjder
·         Udførelse
 
Eksisterende betondæk omfatter alle typer af betondæk og letbetondæk.
Der skelnes mellem dæk med jernbjælker og dæk med armering. 

 
Statik
Ved udstøbning af et nyt vådrumsdæk, tilføjer man en stor egenvægt til bygningens eksisterende konstruktioner. 

Den eksisterende ejendom, typisk med træbjælkelag eller stålbjælkelag, kan være af varierende beskaffenhed. Derfor bør man få eftervist statisk, om de eksisterende konstruktioner kan optage de nye belastninger, da der ellers kan opstå sætningsskader.
 
Konstruktionshøjder
Når du benytter et betondæk, er du sikker på et tæt og stabilt underlag for sit vådrum. Men en betonkonstruktion fylder en del, da der skal være et vist dæklag på armeringen, og derudover vil evt. gulvvarmeslanger yderligere  øge konstruktionshøjderne.
For at imødekomme kravet om niveaufri adgang til vådrummet, kan det være nødvendigt at ombygge de eksisterende dækkonstruktioner
 
Udførelsestid og økonomi
Når man udstøber et betondæk indbygges der fugt i konstruktionerne, som øger udførelsestiden, da konstruktionerne skal udtørre, inden næste arbejdsproces igangsættes.
Dette medfører, at udførelsestiden kan være noget længere end ved en let konstruktion.
Både vægt og fugtindholdet medfører at den tunge løsning er dyrere end en let løsning.
 
Levetid
Overordnet set er levetiden for et tungt vådrum længere end for et let.