BvB
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Telefon 82 32 24 00

Mail: bvb@bvb.dk  

 

Ansvarsfraskrivelse:

Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning og håndværksmæssig bistand. BvB og GI er ikke ansvarlige for tab, der måtte følge af, at beskrevne løsninger/muligheder ikke kan anvendes eller viser sig byggeteknisk fejlbehæftede.