Links 


BvB (Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse)
Eftersyn af byfornyede ejendomme med støtte. Formidling af byggetekniske erfaringer. Økonomisk støtte til udbedring af byggeskader
 
Byggecentrum
Informationscenter for byggebranchen. Specialboghandel indenfor byggeteknisk og byggefaglig litteratur. Kursusudbyder
 
Byggeskadefonden
Eftersyn af almene boliger og støttede andelsboliger. Formidling af byggetekniske erfaringer. Økonomisk støtte til udbedring af byggeskader
 
BYG-ERFA (Byggeteknisk Erfaringsformidling)
Byggetekniske vejledninger
 
Dansk VVS
www.tekniq.dk
 
DBI
www.dbi.dk
 
Hussvamp laboratoriets forlag
www.hussvamp-lab.dk
 
SBi (Statens Byggeforskningsinstitut)
Byggetekniske publikationer, anvisninger og vejledninger
www.sbi.dk

Teknologisk Institut
Vejledninger og gode råd om byggetekniske forhold
www.teknologisk.dk

Dansk Standard
Byggetekniske normer og standarder
www.ds.dk

Murerfagets Oplysningsråd (MURO)
Håndbøger, informationsblade og vejledninger om det murede byggeri
www.muro.dk

Træinformation
Anvisninger i anvendelse og opbygning af tagkonstruktioner med tagpap, membranbaner og folier
www.traeinfo.dk

Træbranchens Oplysningsråd (TOP)
Håndbøger og vejledninger om udførelse af alle former for træbaserede løsninger i byggeriet
www.top.dk

Viden om byggeri
Portal med søgenøgle
www.videnombyggeri.dk