BvB - Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfonyelse 
En forsikring mod byggeskader for ejendomme, der har fået støtte til byfornyelse efter den 1. juli 1990.

BvB's opgaver er:

  • at gennemføre 1- og 5-års eftersyn
  • at yde økonomisk støtte til udbedring af byggeskader, og

  • at formidle byggetekniske erfaringer til byggeriets parter, så svigt og skader undgås

  • at deltage i andre aktiviteter, der kan fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet.

BvB er ikke en del af selve byggeprocessen, men er en uvildig instans, der bl.a. ved at yde teknisk og økonomisk støtte er med til at sikre den offentlige investering i byfornyelse.

Formidlingsprojektet GODE VÅDRUM
er initieret af BvB og formålet er, at højne kvaliteten af vådrum ved at vise eksempler på gode vådrumsløsninger i eksisterende ejendomme.

Se mere på www.bvb.dk  

 

GI - Grundejernes Investeringfond
GI er en fond, som løser lovopgaver med det formål at sikre bedre boliger. GI administrerer penge til vedligeholdelse af private udlejningsboliger, yder billige lån og støtter innovative udviklingsprojekter.  

GI har finansieret formidlingsprojektet Gode vådrum efter et initiativ fra BvB.

GODE VÅDRUM er blot et af de mange projekter, GI har støttet. Det er blevet til godt 100 mio. kroner over de seneste 10 år til over 50 store og små projekter.

GI formidler sin viden via www.gi.dk