Spørgsmål og svar​

Her er nogle af de typiske spørgsmål, som vi modtager. Hvis du ikke finder svar på netop dit spørgsmål, så send en mail til bvb@bvb.dk og vi vil svare dig snarest muligt
 

I hvilke vådrum må man anvende vinyl på gulve og vægge ?

Der må anvendes vinyl i vådrum som tilhører lav belastningsklasse (se SBI 200). I kategorien lav belastningsklasse hører enfamilieshuse, sommerhus og lignende. Dvs. i etageboliger må du pt. ikke anvende vinyl i vådrum.
Den lette løsning med fiberbeton på krydsfiner er en del af en videreudvikling af SBI 200, og løsningen vil således blive en del af den nye anvisning.
 

Er der i Anvisning 200 - Vådrum - forskellige krav til vægge i små og store vådrum?

Ja - i små vådrum, dvs. rum som er mindre end 3,25 m2 eller smallere end 1,3 m, skal alle vægge opfylde krav til vådzone
 

Skal der på skeletvægge med gipsplader være fliser eller vinyl helt til loft i brusenichen?

Nej – ikke i særligt høje rum, der behøver vægflader over normal loftshøjde, dvs. mindst 2,3 m, kun opfylde krav til fugtig zone
 

Skal fliser eller vinyl altid føres 50 cm ud fra brusenichen?

Nej – ikke når brusenichen er forsynet med fastmonterede skærmvægge, der er mindst 25 cm brede og 180 cm høje
 

Er mørtelfuger mellem fliser en del af vandtætningen?

Nej – ikke når brusenichen er forsynet med fastmonterede skærmvægge, der er mindst 25 cm brede og 180 cm høje
 

Skal fuger omkring gulvafløb i flisegulve altid være elastiske?

Nej - fleksible mørtelfuger kan anvendes, når gulvafløbet er indstøbt/fastholdt i betondækket, så er der ikke de store bevægelser
 

Skal fuger i flisehjørner altid være elastiske?

Nej - fleksible mørtelfuger kan anvendes mellem fliser i hjørner mellem bygningsdele, hvor der kun forventes små bevægelser
 

Kan man bruge teaktræ på gulvet i et vådrum?

Ja – men kun ovenpå et godkendt vandtæt vådrumsgulv, og med en afstand til bruseniche, gulvafløb og badekar på mindst 500 mm – trægulvet må ikke beskadige det egentlige vådrumsgulv.
 

Hvad er kravet til stolpeafstand i en let væg med to lag vådrumsgipsplader?

Stolpeafstand må være max. 45 cm
 

Skal der være vådrumsmembran under de malede overflader i fugtig zone?

Nej – et godkendt vådrumsmalesystemet er vandtæt i sig selv, og derfor er der ikke behov for yderligere vandtætningsmembran.
 

GODE VÅDRUM anbefaler, at man i lette gulvkonstruktioner opbygger en konstruktion med dobbelttætning – hvad går den ud på?

Konstruktion opbygget på krydsfinerunderlag forsynet med en membran. Derpå et lag fiberbeton og enten pvc-belægning eller membran + flisebelægning - løsningen kræver et specialafløb med dobbeltflange.
Generelt fraviges kravet om kun en membran, men den kan benyttes her da fiberbetonlaget er uorganisk.
 

Er det dyrere at have el-gulvarme end vandbåren gulvvarme?

Der er umiddelbart ikke den store forskel på etablering af el-gulvarme kontra vandbåren varme, hvis man ser på det rent installationsmæssigt.
I dag er det nok dyrere i forbrug at have el-gulvvarme end vandbåren gulvvarme. Måske vil det i nær fremtid blive billigere, da der jo produceres mere og mere el ved vindkraft eller solceller.
Ved valg af den ene eller anden løsning under en renovering skal der tænkes på konstruktionstykkelser i forhold til de omkringliggende rum og på hvor meget, der skal gøres ved det eksisterende gulv for at få det ene eller andet installeret.