Drift og vedligehold af renoverede ældre vægge

  • Hold især øje med tilslutninger til andre bygningsdele, fx eksisterende vægge. 
    Er der revnedannelser i fuger eller fliser? 
  • Vær især opmærksom på armaturet i brusenichen, som er mest udsat for vandpåvirkning.
    Er der tegn på opfugtning omkring armaturer og rørgennemføringer?  
  • Hold især øje med væggene på bagsiden af brusenichen, og vær opmærksom på opfugtning bag reoler og skabe mv.
    Er der tegn på opfugtning på bagsiden af væggene?                             .