Udførelse

Hvor en eksisterende væg skal bruges som underlag, kan væggen - hvor det er nødvendigt af hensyn til planhed - rettes op ved påforing med brædder, der i givet fald anbringes med kort indbyrdes afstand.
Væggen afsluttes med beklædning med plader - vådrumsgips, fibergips eller kalciumsilikat - og fremtræder herefter som en almindelig skeletvæg.

Ved udførelse af en forsatsvæg, skal der først etableres understøtning for den nye væg.

Derefter opsættes væggen  - se afsnittene om henholdsvis "letbetonvægge" eller "skeletvægge".

Kun hvor de eksisterende vægge er af beton, letbeton eller tegl, er der ikke behov for særlige tiltag udover at sørge for en plan afrettet overflade som underlag for den vandtætte beklædning.