Eksisterende vægge

Hvis der skal etableres badeværelse op mod eksisterende fugtfølsomme vægge, fx bræddeskillevægge eller bindingsværksvægge, er det vigtigt at få undersøgt, om væggene kan bevares som underlag for en ny væg.