Drift og vedligehold af letbetonvægge

  • Hold især øje med tilslutninger til andre bygningsdele, fx eksisterende vægge.
    Er der revnedannelser i fuger eller fliser?  

  • Hold især øje med væggene på bagsiden af brusenichen, og vær opmærksom på opfugtning bag reoler mv.
    Er der tegn på opfugtning på bagsiden af væggene?