Krav og regler

Efter anvisning 200 kan letbeton anvendes i belastningsklasserne L og N både i vådzone og fugtig zone.

Der er ikke krav om, at der skal anvendes flisesystemer med vandtætningsmembran i forbindelse med vægge af letbeton.

GODE VÅDRUM anbefaler imidlertid, at der altid anvendes MK-godkendte flisesystemer med mindst 1 mm tyk membran i og omkring bruseniche eller badekar, fordi letbeton er vandsugende.

Også øvrige vægflader- dvs. vægge i fugtig zone - skal være vandtætte. Det kan fx opnås ved at anvende flisesystemer med tyndere membran eller særlige vådrumsmalesystemer.

Bemærk, at det ikke er malingen alene, der gør væggen tæt, men en kombination af primer, vådrumsklæber, væv/filt og maling.