Kvalitetssikringen bør omfatte

 • De leverede materialer – er de korrekte, i den rigtige mængde og uden skader?
 •  
 • Er der et stabilt underlag for nye vægge, fx en udveksling?
 •  
 • Er væggene opsat korrekt med samlinger iht. leverandørens vejledning.
 •  
 • Er væggene lodrette og plane?
 •  
 • Er samlinger mod tilstødende bygningsdele udført korrekt iht. leverandørens vejledning?
 •  
 • Er riller fræset i korrekt dybde og er der pudset henover dem, så der er klar til overfladebehandling?