Drift og vedligehold af murede vægge

  • Hold især øje med tilslutninger til andre bygningsdele, fx eksisterende vægge. 
    Er der revnedannelser i fuger eller fliser? 
  • Hold især øje med væggene på bagsiden af brusenichen, og vær opmærksom på opfugtning bag reoler mv. 
    Er der tegn på opfugtning på bagsiden af væggene?