Kvalitetssikringen bør omfatte

  • De leverede materialer – er de korrekte, i den rigtige mængde og uden skader? 
  • Er der et stabilt underlag for nye vægge, fx en udveksling? 
  • Er væggene opsat korrekt med samlinger iht. leverandørens vejledning. 
  • Er de lodrette og plane?  
  • Er samlinger mod tilstødende bygningsdele udført korrekt iht. detaljerne på www.mucdesign.dk og leverandørernes vejledninger? 
  • Er riller fræset i korrekt dybde, og er der pudset henover dem, så der er klar til overfladebehandling?