Udførelse

  • Murede vægge opmures med en egnet mørtel i lod og vage.
  • Af hensyn til vandtætheden af væggen er det vigtigt, at der mures med fyldte fuger - også studsfuger.
  • Der skal sikres god forbindelse mellem de murede vægge og eventuelle tilstødende vægge af andre materialer - enten ved at etablere forbandt, eller ved indføring af bindere.
  • Den færdige overflade pudses for at sikre et godt underlag for den efterfølgende overfladebehandling.

Se anvisning 200, "Vådrum", www.mucdesign.dk og leverandører af andre  vægløsninger
  
             .