Vægge

Vægge i baderum skal udføres efter bygningsreglementet (BR 10) og SBis anvisning 200, ”Vådrum”.
Reglerne indebærer bl.a., at væggene skal være vandtætte. Det gælder også samlinger, gennemføringer af rør mv.

Her er - for de enkelte konstruktionstyper -  nærmere beskrevet hvordan væggene skal opbygges.
Se anvisning 200 og vejledninger fra de respektive leverandører for yderligere information.

Vægge i badeværelser skal være mere robuste end i boligens øvrige rum, fordi skader på væggen kan medføre alvorlige og kostbare følgeskader.
Der stilles derfor generelt krav om, at alle vægge skal have et stabilt underlag, fx en træbjælke eller et betondæk.
Hvis der ikke i forvejen findes en understøtning, hvor en ny væg skal etableres, skal den laves.
I et træbjælkelag kan det fx ske ved, at man laver en såkaldt udveksling, dvs. monterer en bjælke mellem de eksisterende bjælker.

Sammenbygning

I eksisterende boliger kræver det særlig stor opmærksomhed, når gamle og nye konstruktioner skal sammenbygges. Her skal der enten sørges for en solid forbindelse eller anvendes konstruktioner, som kan optage de forventede bevægelser.

Lette eller tunge

Man skelner normalt mellem lette og tunge vægkonstruktioner. De lette konstruktioner er typisk skeletvægge med pladebeklædning, mens de tunge er tegl, beton, porebeton (gasbeton) mv.

Der er forskel på de krav, der stilles til væggene, afhængigt af belastningsklassen (lav eller normal), og af om væggene skal anvendes i vådzone eller i fugtig zone.