Drift og vedligehold af skeletvægge bør omfatte

 • Hold især øje med tilslutninger til andre bygningsdele, fx eksisterende vægge
  Er der revnedannelser i fuger eller fliser? 
                                                 
 • Vær især opmærksom på armaturet i brusenichen, som er mest udsat for vandpåvirkning 
  Er der tegn på opfugtning omkring armaturer og rørgennemføringer?

 • Hold især øje med væggene på bagsiden af brusenichen, og vær opmærksom på opfugtning bag reoler og skabe mv. 
  Er der tegn på opfugtning på bagsiden af væggene?