Krav og regler

Skeletvægge består af et skelet af stål eller træ med beklædning af plader.

Skeletvægge kan bruges som skillevægge eller som forsatsvægge ved eksisterende vægge, der ikke selv er egnede som vådrumsvægge.

De almindeligt anvendte pladematerialer til skeletvægge er:

  • Vådrumsgipsplader
  • Fibergipsplader
  • Kalciumsilikatplader 

Både vådrumsgips og fibergips er fugtfølsomme, mens kalciumsilikatplader er modstandsdygtige overfor vandpåvirkning.

Vær opmærksom på, at kalcumsilikatplader er tunge - tungere end gips og fibergips - og desuden støver, og derfor kan udgøre et arbejdsmiljøproblem.

Bemærk, at træbaserede plader - krydsfiner og spånplader - kun må anvendes til vådrum i lav belastningsklasse og da kun i kombination med beklædning af pvc.

MK-godkendelse

Udover ovennævnte produkter findes der vægløsninger som har en MK-godkendelse, dvs. en særlig godkendelse af den pågældende konstruktion. Det gælder både pladematerialer, fx af polystyren, og andre skeletløsninger, fx med mindre stolpedimensioner, end angivet i Anvisning 200.

Vælger man at bruge sådan en løsning skal monteringsvejledningen for den MK-godkendte løsning følges nøje, idet den er en del af godkendelsen, og har været en forudsætning for at løsningen er blevet godkendt.

Opkant

Ved etablering eller udvidelse af badeværelser, hvor der skal opstilles nye skeletvægge på betondæk, bør betondækket udføres med en støbt opkant, som den nye væg monteres på.

Opkanten støbes samtidig med dækket, så der opnås en sikker, vandtæt samling mellem gulv og væg.

Opkanten bør være mindst 100 mm høj.

Skeletvægge kan ikke tåle vandpåvirkning, og de skal derfor beskyttes effektivt mod vand og fugt.

Vandtætning

Skeletvægge må iht. BR 10 kun anvendes sammen med et egnet vandtætningssystem, dvs. enten i overensstemmelse med

  • beskrivelserne i anvisning 200
  • en gældende MK-godkendelse
  • en Europæisk Teknisk Godkendelse - med opfyldelse af de krav der gælder i Danmark  

De vandtætningssystemer der kan anvendes på skeletvægge i vådzone er

  • flisesystemer med membran 
  • pvc 
  • en folie inde i konstruktionen - forudsat at de materialer, der ligger uden på, kan tåle vandpåvirkning

I fugtig zone kan desuden anvendes malebehandling med særlige ”vådrumsmalesystemer”, eller beklædning med træ.