Udførelse

Skelettet udføres efter anvisningerne i anvisning 200, dvs. med større styrke og stivhed end krævet af skeletvægge i boligens øvrige rum.

Den forøgede stivhed opnås ved en kombination af: 

  • Kraftige skeletkonstruktioner – normalt med stolpedimensioner på 70 mm - svarende til vægtykkelsen

  • To lag plader – i hele rummet

  • Et lag plader mod at reducere stolpeafstanden og øge pladetykkelsen

Fx anvendes til skeletvægge med fibergips normalt 70 mm stålstolper med stolpeafstand 450 mm og 2 lag 12,5 mm tykke plader i hele rummet.

Hvis stolpeafstanden reduceres til 300 mm, kan der i stedet for 2 lag plader anvendes ét lag 15 mm tykke plader.

Skelet og pladebeklædning monteres under overholdelse af retningslinjerne angivet i Anvisning 200, fx mht. stolpeafstande, skruestørrelser og skrueafstande og i øvrigt i henhold til producentens monteringsvejledning.

Husk traverser mv.

Der skal indbygges de nødvendige monteringsstativer og traverser - profiler eller lægter på tværs imellem stolperne i skelettet - til sikring af stabil montering af væghængt toilet, håndvask mv.

På ydervægge skal den almindelige dampspærre udelades, fordi der ellers er risiko for, at der sker opfugtning af pladematerialerne imellem dampspærren og det vandtætte lag. I stedet fungerer væggens vandtætte lag – dvs. primer + membran, pvc eller malebehandling - som dampspærre.

Det er en af grundene til, at der stilles særlige krav til produkter og udførelse af vandtætningen.

Isolering af ydervægge skal ske som normalt.