​Innovative løsninger

Ved nye – såkaldt innovative løsninger – skal det dokumenteres, at materialet eller konstruktionen opfylder krav til fx vandtæthed, styrke eller stivhed.
For lette løsninger – typisk med organisk materiale, fx træ, og/eller skeletkonstruktioner – kræves der iht. bygningsreglementet, en såkaldt MK-godkendelse, dvs. en særskilt godkendelse af den pågældende konstruktion.Test af præfabrikeret badekabine. Læs mere.

Godkendelsen bliver typisk udstedt på baggrund af afprøvninger, hvor det kontrolleres, om konstruktionens egenskaber lever op til de nationale og/eller europæiske krav.

Der er ikke krav om, at uorganiske konstruktioner skal have en godkendelse. Det er dog alligevel en god ide at forlange fornøden dokumentation – bedst i form af en frivillig godkendelse – idet der desværre har været en del skader også på uorganiske konstruktioner.