Vådrummet
Vådrum omfatter alle de rum, hvor der forventes større eller mindre vandpåvirkning - i boliger er det normalt badeværelser, bryggers og vaskerum.

Når man skal etablere eller renovere et badeværelse, drømmer man ofte om, hvor dejligt og flot det kan blive, og bekymrer sig især om hvad det mon vil koste. Man skal imidlertid ikke glemme at undersøge, hvad der er lovligt, og hvad der er muligt.

Det er kompliceret at lave badeværelse. Der indgår mange forskellige konstruktioner og installationer, der er mange regler, der skal følges, og mange forskellige håndværksfag skal deltage i arbejdet. Hvis arbejdet ikke bliver udført korrekt og efter de regler, der gælder for vådrum, kan der opstå kostbare skader – især fordi der hurtigt kommer alvorlige følgeskader i forbindelse med vandpåvirkning. 

 


Undgå skader

Brug en rådgiver
Du bør derfor altid få en rådgiver til at bistå dig, når du skal lave badeværelse. Rådgiveren kan også bistå med oplysning om, hvilke faser der er nødvendige i processen. Nærmere oplysninger findes i "Bygherrevejledning 2008" fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, se bedstepraksisibyggeriet.dk.

Vådrum skal altid udføres efter bygningsreglementet og de anvisninger mv. der knytter sig til det. De krav, der stilles, begrænser antallet af konstruktionsløsninger og normalt også indretningsmulighederne af badeværelset.

Nærmere oplysninger findes i Bygningsreglementet og SBi's anvisning om vådrum (By og Byg anvisning 200 "Vådrum", 2001).

Tænk totaløkonomisk
Æstetik og økonomi er som regel tæt forbundne. De mest eftertragtede løsninger er ofte kostbare – men ikke nødvendigvis funktionelt bedre.

Vælg løsninger, som har god totaløkonomi og ikke kun lav anskaffelsespris, dvs. at også fremtidige udgifter til reparation og vedligehold bør indregnes fra starten.                                                                                       
Vådrum, som har høj anskaffelsespris, men til gengæld har lave vedligeholdsudgifter og lang levetid, kan - over tid - vise sig at være mere favorable end vådrum med lav anskaffelsespris og kortere levetid.

Det kan fx være, at eneste mulighed er en let konstruktion, et ønske om at undgå byggefugt eller krav om ekstra sikkerhed, fordi konsekvenserne af en skade vil være store.